Phân tích nhu cầu là gì?

Phân tích nhu cầu là gì?

Phân tích nhu cầu là một nghiên cứu tiếp thị được sử dụng để xác định loại khách hàng sẵn sàng mua một sản phẩm cụ thể và họ có khả năng mua bao nhiêu đơn vị và ở khoảng giá nào. Sau đó, thông tin này sẽ được sử dụng để lập kế hoạch chiến lược quảng cáo, xác định chi phí bán hàng và thực hiện các sửa đổi sản phẩm.

Phân tích nhu cầu có tính đến thu nhập, sở thích và kỳ vọng của khách hàng mục tiêu. Nó cũng sử dụng dữ liệu giá cả cạnh tranh để tính giá trung bình cho các sản phẩm tương tự và xác định bất kỳ hạn chế nào của người tiêu dùng. Dữ liệu nhân khẩu học được sử dụng để xác định quy mô của phân khúc thị trường. Kết quả của phân tích nhu cầu được coi là kỳ vọng nhu cầu cuối cùng.