Định nghĩa "Ổn định cảm xúc" là gì?

Định nghĩa "Ổn định cảm xúc" là gì?

"Ổn định cảm xúc" đề cập đến khả năng của một người để giữ bình tĩnh hoặc thậm chí phấn chấn khi đối mặt với áp lực hoặc căng thẳng. Người nào đó không ổn định về cảm xúc thường dễ thay đổi, điều đó có nghĩa là người đó đối mặt với nguy cơ gia tăng phản ứng bằng các hành vi bạo lực hoặc có hại khi bị khiêu khích.

Những người nhận ra tác nhân gây ra căng thẳng và xây dựng các kỹ năng đối phó lành mạnh có xu hướng duy trì sự ổn định cảm xúc tốt hơn những người không. Suy nghĩ phi lý trí, bốc đồng và một số loại thuốc góp phần làm tăng mức độ hoặc cảm xúc bất ổn. Các phương pháp được sử dụng để điều chỉnh phản ứng cảm xúc bao gồm thực hành tôn giáo, thiền, tập thể dục, dinh dưỡng hợp lý và thói quen ngủ lành mạnh. Sự thiếu ổn định về cảm xúc có nghĩa là ai đó cảm thấy nhiều cảm xúc hơn và cảm xúc thấp hơn.