Tôn giáo Santa Maria là gì?

Santeria là một tôn giáo có nguồn gốc từ miền nam Nigeria, Senegal và bờ biển Guinea tổng hợp tôn giáo của các dân tộc Yoruba và Bantu với tôn giáo của Công giáo La Mã. Mặc dù đôi khi nghe nhầm là Santa Maria, nhưng đúng tên cho tôn giáo này là Santeria.

ReligiousTolerance.org định nghĩa Santeria là niềm tin vào một vị thần được gọi là Olorun, chủ nhân của thiên đường. Orisha, hay những người giám hộ đứng đầu, là những vị thần dưới quyền của Olorun được tôn thờ và là người hướng dẫn những lời cầu nguyện và yêu cầu giúp đỡ hoặc can thiệp. Bản thân các Orisha là sự kết hợp của các vị thần châu Phi với các vị thánh Công giáo La Mã, những người nắm giữ các khía cạnh tương tự của cuộc sống. Ví dụ, Elegba đã trở thành Thánh Anthony, và những lời cầu nguyện được thực hiện đối với Thánh Anthony về những mối quan tâm liên quan đến đường xá, cổng, việc đi lại và những thứ tương tự. Nghi lễ hiến tế động vật, thường là gà, là một phần của việc thờ cúng và cầu nguyện, và điệu nhảy và nhịp điệu được sử dụng để gọi các linh hồn xuống. Lý tưởng nhất là các Olorun khác nhau sở hữu một người sẵn sàng tham gia, người này sau đó sẽ nói và hoạt động như một Olorun đối với hội thánh.

Tôn kính tổ tiên cũng là một khía cạnh quan trọng của việc thờ cúng. Họ được gọi là Ara Orun, hoặc Người của thiên đường và được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hướng dẫn và ví dụ về đạo đức.