Người Hồi giáo tin gì?

Người Hồi giáo có sáu điều về đức tin, bao gồm niềm tin vào Chúa, các thiên thần, sách thánh, các nhà tiên tri, ngày phán xét và tiền định. Ngoài ra, người Hồi giáo tin rằng họ phải thực hiện năm hành vi thờ cúng được gọi là trụ cột của Hồi giáo. Chúng bao gồm tuyên bố đức tin, cầu nguyện hàng ngày, bố thí, ăn chay trong tháng Ramadan và hành hương đến Mecca.

Niềm tin vào Chúa bao hàm khái niệm rằng chỉ có một Chúa và Ngài là duy nhất. Người Hồi giáo tin rằng thiên thần là người hầu và sứ giả của Chúa, không có ý chí của riêng mình. Các sách thánh mà người Hồi giáo tôn kính bao gồm Kinh Qur'an, được coi là lời cuối cùng của Đức Chúa Trời, Torah, được trao cho Moses, Zabur, hoặc Thi thiên của David, và Injeel, hoặc những lời dạy của Chúa Giê-su. Các nhà tiên tri thực sự mà người Hồi giáo tin tưởng bao gồm Adam, Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, David, Elias, Elisha, Jesus và Muhammad. Ngày phán xét liên quan đến việc phân chia kẻ công chính và kẻ ác, phân chia phần thưởng và hình phạt ở thế giới bên kia. Tiền định là niềm tin vào số phận như một dấu hiệu của ý muốn của Đức Chúa Trời.

Tuyên bố về đức tin bắt buộc của mọi người Hồi giáo là chỉ có một Thượng đế và Muhammad là nhà tiên tri của ông ta. Cầu nguyện hàng ngày được thực hiện vào lúc bình minh, trưa, chiều, tối và đêm. Đối với mỗi người Hồi giáo có đủ khả năng, bố thí là sự phân phối tối thiểu 2,5% của cải của một người cho người nghèo. Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo tin rằng họ phải nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Nếu có thể, mỗi người Hồi giáo phải đến Mecca một lần trong đời để thực hiện nghi lễ hành hương hajj.