Ưu điểm của Quốc hữu hóa là gì?

Những người ủng hộ quốc hữu hóa lập luận rằng nó mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng, bao gồm thúc đẩy năng suất, hiệu quả và tạo sự ổn định kinh tế. Quốc hữu hóa xảy ra khi các chính phủ khai thác các ngành công nghiệp chủ chốt thường do khu vực tư nhân kiểm soát và điều tiết, bao gồm vận tải, sản xuất và điện. Những người ủng hộ quốc hữu hóa lập luận rằng chính phủ, bằng cách đảm nhận quyền kiểm soát theo quy định đối với các ngành này, sẽ khiến nền kinh tế vận hành theo cách có lợi cho phần lớn dân số thay vì một tầng lớp nhỏ, ưu tú.

Những người ủng hộ quốc hữu hóa cho rằng nó khẳng định sự kiểm soát và điều tiết giá cả quan trọng của chính phủ, điều này ngăn chặn việc khai thác điện và giá thị trường leo thang, phổ biến hơn trong hệ thống thị trường tự do, khi khu vực tư nhân được giao quyền tự định giá . Ngược lại, những người ủng hộ lập luận rằng sự kiểm soát của chính phủ ngăn cản sự khai thác quyền lực độc quyền của khu vực tư nhân. Những người ủng hộ quốc hữu hóa cũng cho rằng nó tạo ra bình đẳng xã hội và cung cấp khả năng tiếp cận nhiều hơn với các nhu cầu cơ bản cho người nghèo và những người không có đủ niềm tin bằng cách cung cấp cho họ các khoản trợ cấp và dịch vụ của chính phủ. Quốc hữu hóa cũng thường thu hút sự ủng hộ từ các liên đoàn lao động, những người cảm thấy rằng họ nhận được sự đối xử tốt hơn về tổng thể với quy định của chính phủ so với các thị trường do khu vực tư nhân thống trị. Cuối cùng, quốc hữu hóa cho phép các chính phủ đầu tư dài hạn vào thị trường, điều này tạo ra sự ổn định và khả năng dự đoán kinh tế ở một mức độ nào đó.