Ai Là Người Lãnh Đạo Phật Giáo?

Ai Là Người Lãnh Đạo Phật Giáo?

Đạt Lai Lạt Ma được nhiều người coi là nhà lãnh đạo của Phật giáo. Tuy nhiên, một số hành giả theo tín ngưỡng Phật giáo chọn người hướng dẫn tâm linh của riêng họ và không công nhận ngài là nhà lãnh đạo của họ.

Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại là người thứ 14 giữ danh hiệu này. Người tiền nhiệm đầu tiên của ông đã chấp nhận vai trò này vào những năm 1400. Thay vì mang danh hiệu lãnh đạo của người dân Phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma tự cho mình là nhà lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng. Anh ấy cam kết giữ cho văn hóa Phật giáo Tây Tạng tồn tại và anh ấy đi khắp thế giới để nói và viết về hạnh phúc, hòa bình nội tâm và bất bạo động.