Định nghĩa của "Động lực học giữa các cá nhân" là gì?

Định nghĩa của "Động lực học giữa các cá nhân" là gì?

"Động lực giữa các cá nhân" đề cập đến cách mà ngôn ngữ cơ thể, nét mặt và các cách cư xử phi ngôn ngữ khác của một người hỗ trợ thông điệp bằng lời trong giao tiếp trực tiếp hoặc giữa các cá nhân. Các chuyên gia giỏi và Các nhà lãnh đạo nhận ra tác động sâu sắc của động lực giữa các cá nhân trong việc thúc đẩy hoặc thuyết phục người khác và họ làm việc để phát triển các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ hiệu quả, About giải thích.

Tư thế, cử động cơ thể và cử chỉ tay là một trong những yếu tố ngôn ngữ cơ thể chính góp phần vào sự năng động giữa các cá nhân. Một người giao tiếp năng động đứng cao, nhưng thoải mái, di chuyển cơ thể của họ một cách tự nhiên và điềm tĩnh và sử dụng cử chỉ tay tự nhiên để làm nổi bật một số điểm nhất định hoặc để hỗ trợ các từ hành động. Một nụ cười, giao tiếp bằng mắt và nét mặt thoải mái thể hiện sự tự tin. Khi người nghe cảm nhận được sự tin tưởng từ người gửi tin nhắn, điều đó làm tăng khả năng anh ta sẽ mua tin nhắn. Biểu hiện bằng giọng hát là một yếu tố phi ngôn ngữ khác của động lực giữa các cá nhân. Một giọng điệu quyết đoán, âm lượng tốt, tốc độ thoải mái, sự nhấn mạnh và sự chuyển tải đều tác động đến một thông điệp. Một người có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc của câu chỉ bằng cách điều chỉnh các điểm uốn.

Một yếu tố quan trọng khác của động lực giữa các cá nhân là mối quan hệ giữa lời nói của một người và thông điệp phi ngôn ngữ. Giao tiếp trung thực, rõ ràng và được đón nhận tốt xảy ra khi lời nói và ngôn ngữ cơ thể kết hợp chặt chẽ với nhau. Nếu không, người nghe có thể suy luận rằng người nói không chắc chắn hoặc không trung thực.