Mục đích của một câu hỏi tu từ là gì?

Mục đích của câu hỏi tu từ là khẳng định hoặc phủ nhận một quan điểm, đạt được sự đồng tình từ khán giả hoặc cá nhân một cách tế nhị hoặc để tạo hiệu ứng. Câu hỏi tu từ không yêu cầu câu trả lời. Một ví dụ về câu hỏi tu từ là, "Bạn không thể làm gì đúng không?"

Một loại câu hỏi tu từ là hypophora, được sử dụng để điều khiển cuộc thảo luận bằng cách hỏi và trả lời một câu hỏi. Loại câu hỏi tu từ này thường được sử dụng trong các cuộc tranh luận chính trị để ngụ ý một vị trí hoặc để thách thức đối thủ với một khẳng định phủ định. Một ví dụ về hypophora là, "Đối thủ của tôi đã từng làm gì cho chúng tôi? Không có gì." Câu hỏi không được đặt ra để hỏi đối phương đã làm những việc tốt gì, mà nó ám chỉ rằng đối phương đã không làm gì cả.

Các câu hỏi tu từ cũng được sử dụng trong văn bản học thuật cho nhiều mục đích. Một câu hỏi tu từ trình bày mục đích chính của người viết và liên quan đến người đọc. Nó cũng đảm bảo rằng người đọc đang theo cùng dòng suy nghĩ với người viết.

Khi được sử dụng để châm biếm, các câu hỏi tu từ phủ định được sử dụng để tạo hiệu ứng hài hước, cũng như các câu khẳng định tu từ. Các câu hỏi tu từ cũng được sử dụng để kết thúc một cuộc tranh luận hoặc cho thấy rằng một quyết định đã được đưa ra. Một ví dụ về điều này là, "Chà, tại sao không?"