Hai loại chính sách tiền tệ là gì?

Chính sách tiền tệ có thể mang tính mở rộng hoặc tùy chỉnh. Chính sách tiền tệ trước đây xảy ra khi hệ thống ngân hàng trung ương của một quốc gia, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ, tăng cung tiền và giảm lãi suất, trong khi điều này xảy ra khi nó giảm cung tiền và tăng lãi suất.

Hai loại chính sách tiền tệ được sử dụng để chống lại các vấn đề kinh tế khác nhau. Chính sách mở rộng thường được sử dụng để giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thời kỳ suy thoái với lãi suất thấp hơn cho phép các doanh nghiệp dễ dàng vay tiền hơn để mở rộng và thuê thêm lao động. Mục đích của chính sách điều chỉnh là làm chậm lạm phát để tránh biến dạng thị trường và giảm giá trị tài sản.