Có bao nhiêu tấn trong một bãi khối?

Một tấn là đơn vị đo trọng lượng và yard khối là đơn vị đo thể tích. Số tấn mà một mét khối vật liệu nhất định nặng phụ thuộc vào vật liệu.

Một mét khối cát xây dựng khô nặng 1,09 tấn. Nếu thước khối là nước tinh khiết, thì đáp số là 0,75 tấn. Trong khi đó, một mét khối nước mặn nặng 0,77 tấn. Do sự giãn nở dị thường của nước, trọng lượng của nước thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ. Một thước khối băng chỉ nặng 0,69 tấn, bằng một thước khối ở nước ở 45 độ F.