Chức năng của Rugae trong dạ dày là gì?

Chức năng của Rugae trong dạ dày là gì?

Chức năng của rugae là cho phép dạ dày và các mô khác mở rộng khi cần thiết để hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. WebMD định nghĩa rugae dạ dày là những nếp gấp của mô cơ lót dạ dày.

Rugae dạ dày rất cần thiết cho hệ tiêu hóa của cơ thể, như Wikipedia đã nêu. Các tấm thảm dạ dày được gấp lại trong mô dạ dày khi dạ dày không đầy. Khi dạ dày no, tấm thảm sẽ mở ra, giúp dạ dày nở ra. Khi dạ dày rỗng, tấm thảm mở ra và dạ dày trở lại kích thước ban đầu. Rugae dạ dày chỉ biểu hiện rõ ràng khi một mô hoặc cơ quan nào đó bị xì hơi hoặc giãn ra và có thể được nhìn thấy trong các nghiên cứu X quang. Chúng làm tăng diện tích bề mặt của dạ dày để hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn. Chúng cũng cho phép mở rộng thể tích của dạ dày mà không làm tăng áp lực.

Wikipedia lưu ý rằng rugae nằm ở các bộ phận khác của cơ thể. Chúng được tìm thấy trong các nếp nhăn của bìu ở nam và trong âm đạo ở nữ. Chúng cũng được tìm thấy trong vòm miệng cứng, nằm ngay sau các răng trước trên. Túi mật và bên trong bàng quang cũng chứa rugae.