Chức năng của nội bì là gì?

Nội bì là một lớp tế bào ngăn chất dinh dưỡng rời khỏi cấu trúc thực vật và quay trở lại đất. Lớp này thường được tìm thấy ở rễ cây.

Rễ cây bao gồm một số lớp, mỗi lớp có trách nhiệm riêng để thúc đẩy sức khỏe của cây. Nhìn chung, các lớp này làm việc cùng nhau để hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, những thứ cần thiết để giữ cho cây sống.

Lớp nội bì bảo vệ khỏi sự bão hòa nước. Trước khi nước có thể xâm nhập vào dải Casparian, trước tiên nó phải đi qua các tế bào nội bì. Từ đó, nước có thể đi qua dải Casparian, cho phép cây hút nước khi cần thiết.

Ngoài ra, nội bì có vai trò giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng. Cấu trúc của tế bào giúp ngăn chất dinh dưỡng từ xylem khuếch tán trở lại đất.