Cái gì đó lưu trữ năng lượng hóa học là gì?

Cái gì đó lưu trữ năng lượng hóa học là gì?

Các chất lưu trữ năng lượng hóa học chủ yếu là nhiên liệu như than đá, gỗ, khí đốt tự nhiên, dầu mỏ và khí propan, cũng như thực phẩm, pin và diêm. Encyclopædia Britannica định nghĩa năng lượng hóa học là năng lượng được lưu trữ trong liên kết của các hợp chất hóa học có thể được giải phóng trong một phản ứng hóa học.

Tất cả năng lượng hóa học là năng lượng tiềm năng, là tên gọi khác của năng lượng dự trữ. Một khi phản ứng hóa học xảy ra, năng lượng hóa học được tích trữ trong các chất này sẽ được chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác và được sử dụng cho các loại công việc thực tế.

Theo eSchooltoday, gỗ là một ví dụ về kho năng lượng hóa học. Gỗ trải qua quá trình đốt cháy phản ứng hóa học, tạo ra nhiệt năng ở dạng nhiệt và năng lượng ánh sáng dưới dạng lửa.