Ví dụ về Echoic Memory là gì?

Ví dụ về Echoic Memory là gì?

Một ví dụ về trí nhớ dội âm là nghe thấy tên bệnh nhân được gọi trong phòng chờ và không thể nhớ được vài giây sau đó. Một ví dụ phổ biến khác xảy ra khi ai đó nghe một câu chuyện trong khi tham gia một hoạt động khác. Mặc dù người đó đã nghe thấy những lời nói đó, nhưng sự thiếu chú ý có thể khiến cô ấy không thể nhớ lại câu chuyện đã kể khi nó kết thúc.

Trí nhớ dội âm là một dạng trí nhớ giác quan cho phép tâm trí tạm thời nhận thức và lưu trữ thông tin thính giác hoặc âm thanh. Ký ức cảm giác rất ngắn nên chúng có thể tồn tại chưa đầy một giây sau khi được nhận thức. Nếu một người cố gắng duy trì ký ức giác quan, nó có thể được mã hóa thành trí nhớ ngắn hạn, cho phép não bộ lưu trữ thông tin lâu hơn khoảng 20 đến 30 giây.

Trong ví dụ đầu tiên, trí nhớ tiếng vọng cho phép bệnh nhân trong phòng chờ nhận thức được các đặc tính độc đáo của giọng nói của người phục vụ, chẳng hạn như âm sắc và âm lượng. Nếu bệnh nhân lặp lại tên đó về mặt tinh thần hoặc giọng nói, nó có thể dẫn đến trí nhớ ngắn hạn.

Vì trí nhớ ngắn hạn có dung lượng cực kỳ hạn chế, thông tin quan trọng phải được chuyển sang bộ nhớ dài hạn thông qua việc sử dụng hoặc lặp lại. Trong ví dụ thứ hai, người đang nghe một câu chuyện có thể chuyển đổi trí nhớ tiếng vọng sang trí nhớ ngắn hạn bằng cách dừng bất kỳ hoạt động gây mất tập trung nào và tập trung vào từng từ mà người kể chuyện sử dụng. Các chiến lược ghi nhớ, chẳng hạn như tưởng tượng trực quan các sự kiện của câu chuyện hoặc liên hệ các khái niệm câu chuyện với kiến ​​thức hiện có, có thể giúp người đó chuyển thông tin vào trí nhớ dài hạn.