Bão di chuyển nhanh như thế nào?

Bão di chuyển nhanh như thế nào?

Bão có sức gió ít nhất 74 dặm một giờ, theo NASA. Bão không phải là cơn bão duy nhất tạo ra gió nhanh như vậy, vì vậy những cơn bão này được phân loại theo sự kết hợp của chúng di chuyển nhanh , gió xoáy và mưa.

Các nhà khí tượng học phân loại bão dựa trên tốc độ gió của chúng. Bão có sức gió 74 dặm /giờ là bão cấp 1. Gió cấp 2 ít nhất là 96 dặm /giờ. Gió cấp 3 ít nhất là 111 dặm /giờ. Bão cấp 4 có tốc độ gió ít nhất là 131 dặm /giờ và bão cấp 5 có tốc độ ít nhất là 155 dặm /giờ. Bờ biển vùng Vịnh và bờ biển Florida đã trải qua nhiều trận cuồng phong với tốc độ vượt quá 100 dặm /giờ khi chúng đổ bộ vào đất liền.