Bạch huyết đến từ đâu?

Bạch huyết đến từ đâu?

Bạch huyết là một chất lỏng trong suốt được tìm thấy trong hệ thống bạch huyết trong cơ thể con người. Nó bao gồm các tế bào bạch cầu và chất lỏng từ ruột có chứa chất béo và protein từ thực phẩm mà con người tiêu thụ.

Bạch huyết cũng xuất phát từ các mạch máu chảy qua cơ thể. Mỗi mạch máu đẩy máu và huyết tương đi khắp cơ thể. Khi máu và huyết tương chảy qua các mạch này, một số huyết tương dạng nước sẽ rò rỉ vào các mô. Chất lỏng lỏng này chứa đầy oxy, protein, tế bào bạch cầu và glucose. Cuối cùng nó được lưu thông vào hệ thống bạch huyết và trở thành một phần của bạch huyết.