Ai đã đặt tên cho Neptune?

Sao Hải Vương được đặt tên bởi nhà thiên văn học đã khám phá ra hành tinh, Urbain Le Verrier. Nó được đặt theo tên của thần biển La Mã, phù hợp với chủ đề đặt tên các hành tinh theo tên các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Những cái tên được đề xuất khác bao gồm Janus, Oceanus và Le Verrier.

Sao Hải Vương được Le Verrier phát hiện vào năm 1846. Quan sát sớm nhất về hành tinh này được ghi lại vào đầu thế kỷ 17 bởi Galileo, người đã nhầm nó với một ngôi sao cố định. Nó là hành tinh xa mặt trời nhất và là hành tinh lớn thứ tư theo đường kính. Nó là hành tinh dày đặc nhất, với khối lượng gấp 17 lần Trái đất.