Chức năng của xi lanh chia độ là gì?

Trong phòng thí nghiệm hóa học, các nhà khoa học sử dụng một ống đong chia độ để đo thể tích chất lỏng một cách chính xác. Các nhà khoa học sử dụng nhiều kích cỡ khác nhau của công cụ đo này, tùy thuộc vào những gì họ đang đo.

Để có được phép đo bằng hình trụ chia độ, các nhà khoa học nhìn vào mặt khum của chất lỏng và quan sát phần thấp nhất. So với các cốc và bình mà các nhà khoa học sử dụng trong phòng thí nghiệm, các bình này thường chính xác hơn để đo thể tích của chất lỏng. Tuy nhiên, so với pipet định mức hoặc bình định mức, các bình này thường kém chính xác và chính xác hơn trong việc đo thể tích của chất lỏng.