Xương đùi có phải là xương dài nhất trên cơ thể?

Xương đùi có phải là xương dài nhất trên cơ thể?

Xương đùi là xương dài nhất trong cơ thể con người. Nó cũng được coi là xương chắc nhất và nặng nhất; Sức mạnh này là cần thiết vì xương đùi chịu trọng lượng của cơ thể người khi đứng hoặc đi bộ.

Xương đùi là xương dài kéo dài từ xương chậu xuống đến chỏm đầu gối. Nó được chứa bên trong đùi. Các con cái của con người dài và có góc cạnh một cách bất thường theo một cách duy nhất trong số các loài vượn. Những khả năng thích ứng này cho phép chân con người đứng thẳng rất hiệu quả. Chúng cũng hỗ trợ cơ học tốt cho phần còn lại của cơ thể khi đi bộ hoặc đứng. Do đó, độ dài cực đại của xương đùi giúp bạn có thể thực hiện được tư thế bằng hai chân.