Ví dụ về Nhà máy Tiên phong là gì?

Ở khu vực có cát cằn cỗi, bạn sẽ tìm thấy các loại cỏ như cỏ Lyme, trong khi ở vùng núi, bạn sẽ tìm thấy các loại cây tiên phong như địa y. Loại cây tiên phong bạn tìm thấy trong khu vực phụ thuộc vào loại cây nào loại môi trường.

Bất kỳ loài cây tiên phong nào cũng sẽ là loài cứng cáp có thể tồn tại trong đất kém chất lượng. Những loại cây này thường có sự thích nghi như rễ dài, hạch rễ chứa đầy vi khuẩn và lá sử dụng thoát hơi nước. Điều này bắt đầu một chu kỳ sẽ làm giàu đất, tạo ra một loại đất sẽ hỗ trợ các cây thứ cấp sẽ tiếp tục phát triển theo thời gian. Chu kỳ bao gồm các cây tiên phong chết đi và tạo ra thảm thực vật. Sau đó, chúng phân hủy thành nấm mốc hoặc một số người có thể gọi nó là phân trộn lá, giúp làm giàu đất.