Kinesis và Taxi liên quan đến Pillbugs là gì?

Kinesis và taxi là các cơ chế hành vi liên quan đến kích thích và chuyển động ở động vật, bao gồm cả bọ cắn. Một ví dụ về taxi là con bọ tìm kiếm thức ăn, trong khi ví dụ về kinesis là mức độ hoạt động của con bọ xít trong một khu vực ẩm ướt.

Theo Encyclopædia Britannica, taxi là phản ứng có định hướng của sinh vật đối với tác nhân kích thích. Phản ứng này có thể là tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào cách sinh vật cảm nhận kích thích. Kinesis, so sánh, cũng là một phản ứng đối với các kích thích, nhưng nó không giới hạn ở hướng. Trong kinesis, kích thích có thể ảnh hưởng đến tốc độ của sinh vật. Cả xe kinesis và taxi đều liên quan đến phản xạ trong sinh học.