Tuyến yên làm gì?

Tuyến yên làm gì?

Tuyến yên tiết ra hormone cần thiết cho các bộ phận khác của cơ thể. Nó giúp các cơ quan và tuyến khác như tuyến giáp thực hiện các chức năng cần thiết.

Tuyến yên nằm ở đáy hộp sọ, gắn liền với vùng dưới đồi, một phần của não kiểm soát tuyến yên và các tuyến khác. Tuyến yên có kích thước bằng hạt đậu. Nó tiết ra một số hormone khác nhau cần thiết cho các chức năng của cơ thể bao gồm cả sự trao đổi chất và sinh sản. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển.

Một số hormone do tuyến yên tiết ra là prolactin và oxytocin. Prolactin cần thiết cho việc sản xuất sữa và oxytocin gây ra các cơn co thắt tử cung cần thiết cho quá trình sinh nở. Các hormone do tuyến yên tiết ra cũng kích thích tuyến giáp và tuyến thượng thận cũng như buồng trứng và tinh hoàn.