Điều gì ảnh hưởng đến sự di chuyển của nấm?

Nấm bất động và không có khả năng vận động, Đại học Rice cho biết. Chúng hình thành các bào tử sinh sản giúp chúng sinh sản. Các bào tử có thể được di chuyển theo gió hoặc mưa từ nơi này sang nơi khác. Theo MicrobiologyBytes, nấm có thể nhân lên cả hữu tính và vô tính. Các phương pháp phát triển vô tính của nấm bao gồm phân hạch nhị phân, phân mảnh và bào tử.

Với sự hình thành chồi hoặc phân hạch nhị phân, chẳng hạn như ở nấm men, hai tế bào hình thành từ một tế bào duy nhất. Quá trình bắt đầu với các sự kiện tế bào được đặc trưng bởi sự phát triển của một vòng kitin xung quanh khu vực bắt đầu tổng hợp chồi, MicrobiologyBytes đề cập. Một sự kiện nhân của quá trình nguyên phân bắt đầu, dẫn đến sự phát triển của thành tế bào mới. Bào tử vô tính phát triển trong giai đoạn phân bào hoặc phân bào của chu kỳ sống của nấm. Mỗi loài nấm có thể trải qua giai đoạn phân bào nhiều hơn một lần. Trong một số trường hợp, trạng thái phân bào của các loài nấm khác nhau dường như giống hệt nhau. Giai đoạn nhân giống hữu tính của hầu hết các loại nấm tạo cơ hội cho sự đa dạng. Sự sinh sản đòi hỏi hai nhân đơn bội (n + n) hoặc một nhân lưỡng bội (2n) kiểu giao phối. Nếu ban đầu có hai dạng đơn bội thì chúng phải kết hợp với nhau để tạo nên thể lưỡng bội. Sau khi hợp nhất, các hạt nhân trải qua quá trình meiosis, một quá trình tạo ra sự biến đổi. Cuối cùng, các bào tử có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt được hình thành.