Vật chất trắng có chức năng gì trong não?

Chất trắng kết nối các trung tâm chất xám khác nhau của não với nhau để tạo thành mạng lưới liên lạc, theo DANA Foundation. Chất trắng chủ yếu được tạo thành từ các tế bào thần kinh có myelin gọi là sợi trục, tạo điều kiện thuận lợi cho các mạng lưới này và tạo nên phần lớn não và tủy sống.

Theo Trung tâm Y tế Đại học VU, chất trắng có thể nhanh chóng chuyển tiếp các thông điệp từ phần này sang phần khác của não vì các sợi trục của nó được myelin hóa rất nhiều. Myelin hình thành lớp vỏ béo xung quanh sợi trục, cách nhiệt các tế bào thần kinh; lớp cách nhiệt này giữ cho các sợi trục không bị đoản mạch và tăng tốc độ của các xung thần kinh.

Chất trắng kết nối các bộ phận khác nhau của não và tủy sống theo ba cách, theo Wikipedia. Đầu tiên, nó có thể kéo dài theo chiều dọc từ đại não đến phần còn lại của cơ thể thông qua các đường chiếu. Thứ hai, nó có thể đi qua não từ bán cầu này sang bán cầu khác thông qua các đường ủy quyền. Thứ ba, nó có thể kết nối các vùng khác nhau của cùng một bán cầu thông qua các đường liên kết.

Nhận thức thực tế xảy ra trong chất xám của não, theo News Medical. Chất xám, trái ngược với chất trắng, được tạo thành từ các thân tế bào của tế bào thần kinh và sợi trục không có myelin. Các khớp thần kinh giữa các tế bào thần kinh cũng được tìm thấy trong chất xám, nằm trên bề mặt của não.