Bạc có từ tính không?

Bạc có từ tính không?

Ở trạng thái tự nhiên, bạc không có từ tính; các nguyên tử của nó có các cặp electron quay ngược chiều nhau, do đó làm cho từ trường của chúng bị loại bỏ, làm cho bạc trở thành vật liệu nghịch từ.

Tuy nhiên, theo hiệu ứng được gọi là định luật cảm ứng từ của Faraday, tất cả các vật liệu đều bị ảnh hưởng bởi từ trường bên ngoài ở một mức độ nào đó và các vật liệu được phân loại là nghịch từ (đồng, bạc và vàng, trong số những vật liệu khác) sẽ bị từ trường bên ngoài đẩy lùi một chút . Các thuộc tính từ tính tạm thời được hoàn nguyên, một khi trường bên ngoài bị loại bỏ, nhưng theo các nhà khoa học từ Đại học Basque Country, có thể biến các kim loại không từ tính về bản chất, chẳng hạn như bạc, thành nam châm vĩnh cửu bằng một quy trình được kiểm soát.