Cua ẩn sĩ có bao nhiêu chân?

Giống như các thành viên khác của bộ Decapoda, cua ẩn cư có tổng cộng 10 chân. Các chân này bao gồm càng má hoặc càng trước, được sử dụng để nắm và kẹp. Càng lớn hơn trong số hai càng được thiết kế để tự vệ và để đóng mở mai cua một cách bảo vệ.

Móng trước nhỏ hơn của loài cua ẩn cư được sử dụng để kiếm ăn và múc nước. Cặp chân thứ năm hỗ trợ việc chải chuốt mang và loại bỏ chất thải ra khỏi vỏ, trong khi các cặp chân khác dành để di chuyển. Phần bụng dài, cuộn và mềm của cua ẩn cư rất dễ bị tổn thương và cua bảo vệ nó bằng cách sống trong vỏ sò rỗng hoặc vật thể thích hợp khác.