Tôi có thể nuôi Meerkat làm thú cưng không?

Tôi có thể nuôi Meerkat làm thú cưng không?

Meerkat, mặc dù có vẻ ngoài dễ thương, hấp dẫn nhưng không phải là vật nuôi trong nhà tốt. Ngay cả trong bản thân chúng, meerkat cũng rất hung dữ và cũng kéo dài hành vi này đối với con người.

Ngoài ra, meerkats phát ra mùi khó chịu, giống như mùi xạ hương, giống như mùi hôi và chất thải loại bỏ của chúng kém hơn nhiều và gần như không thể dung nạp được trong nhà. Nuôi nhốt ngoài trời có thể kiểm soát mùi, nhưng nó không đủ khả năng tạo nên một công ty mà anh ta thích ở nơi hoang dã. Trung bình, một tộc meerkats trung bình có 20 thành viên. Meerkats, bản địa của sa mạc Kalahari, là thành viên của họ cầy mangut. Meerkats có sẵn để bán bởi các nhà chăn nuôi tư nhân ở Vương quốc Anh.