Hỗn hợp Rat Terrier và Pit Bull là gì?

Hỗn hợp chó sục chuột-pit bull là sự lai tạo giữa chó sục chuột và chó sục Mỹ. Đặc điểm thể chất và tinh thần của chó lai là không thể đoán trước do chúng có nhiều đặc điểm khác nhau. thừa kế từ cả cha lẫn mẹ.

Cả chó săn chuột và chó sục bò Mỹ đều là những con chó cơ bắp, mặc dù loài chó sục chuột nhỏ hơn nhiều. Chó sục chuột và chó sục Mỹ được biết đến với sự thông minh, vâng lời và tình cảm. Là những con chó săn, những con chó này có tính bảo vệ và hung dữ khi chúng cảm thấy rằng gia đình của chúng bị đe dọa, chúng trở thành những con chó bảo vệ tự nhiên. Chó sục chuột được mô tả là dễ huấn luyện, trong khi giống chó sục pit bull Mỹ làm tốt nhất với một người chủ kiên quyết, quyết đoán.