Một con ong có bao nhiêu chân?

Một con ong có bao nhiêu chân?

Ong mật và ong vò vẽ đều có ba cặp chân, tổng cộng là sáu, nối với ngực của chúng. Mỗi chân được tạo thành từ năm đoạn phân cách bằng các khớp. Đoạn gần nhất với cơ thể, được gọi là coxa, theo thứ tự giảm dần là xương đùi, xương đùi, xương chày và thân trước.

Chân ong thường được trang bị các tính năng chuyên biệt, chẳng hạn như lông giống cái rổ để thu phấn hoa, móng vuốt để thao tác đồ vật, công cụ lấy phấn hoa khỏi ăng-ten và dụng cụ ép phấn hoa. Chân ong nghệ khác với chân ong mật ở chỗ ong vò vẽ có giỏ phấn hoa, các hốc đặc biệt ở chân sau để lấy phấn hoa và mật hoa, còn ong mật thì không.