Rùa có thể nín thở được bao lâu?

Khoảng thời gian rùa có thể nín thở dưới nước tùy thuộc vào loại rùa và mức độ hoạt động thể chất hiện tại của chúng. Trong thời gian hoạt động, rùa cảnh thường có thể nín thở trong vài phút đến nửa giờ.

Theo Sea Turtle Conservancy, rùa biển có thể nín thở trong thời gian dài hơn nhiều. Một con rùa biển không tham gia vào các hoạt động vất vả có thể nín thở dưới nước từ 4 đến 7 giờ. Tuy nhiên, khi một con rùa biển đang ngủ đông, nó có thể ở dưới nước trong vài tháng một lần. Rùa có thể ở dưới nước trong thời gian dài vì khả năng chuyển hóa oxy với tốc độ rất thấp.