Sự thích nghi của tôm là gì?

Sự thích nghi của tôm là gì?

Tôm có một số đặc điểm thích nghi độc đáo, bao gồm hệ thống điều hòa thẩm thấu hiệu quả cao và khả năng thay đổi giới tính, cả hai đều giúp chúng tồn tại trong môi trường của chúng. Khả năng thích nghi của tôm giúp chúng chịu đựng được trong thời gian ngắn và dài hạn hiểm họa môi trường và làm cho chúng thích hợp để sống trong những môi trường sống khắc nghiệt.

Tôm có hệ thống điều hòa thẩm thấu hiệu quả cao, cho phép chúng chịu đựng lượng muối ở nồng độ cao - gấp 10 lần so với nước biển. Tôm cũng phát triển các nang đặc biệt, được gọi là phôi túi dạ dày, chúng chui vào bên trong để chờ hạn hán và sống trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Những chiếc vỏ này chứa thức ăn và nước uống và có thể giúp tôm sống trong thời gian dài.