Ruồi sống được bao lâu?

Ruồi sống được bao lâu?

Toàn bộ vòng đời của ruồi thường từ 7 đến 10 ngày. Trong điều kiện thời tiết lạnh hơn, ruồi có thể tồn tại trong thời gian dài hơn nhiều.

Loài ruồi thông thường đã được bắt nguồn từ châu Á, nhưng hiện nó đã tồn tại ở tất cả các lục địa. Nó thường được tìm thấy nhiều nhất ở những khu vực có con người sinh sống, đặc biệt là những nơi có số lượng lớn động vật trang trại.

Vòng đời của ruồi, bao gồm biến thái từ giai đoạn trứng và ấu trùng đến trưởng thành, mất khoảng 7 đến 10 ngày trong thời tiết mùa hè ấm áp. Trong thời tiết lạnh hơn, có thể mất đến 2 tháng để quá trình này hoàn thành. Trong điều kiện lý tưởng, có thể có tới 12 thế hệ ruồi xuất hiện chỉ trong một năm và thậm chí nhiều hơn ở những vùng có khí hậu nhiệt đới.