Tôm càng xanh tiêu hóa thức ăn như thế nào?

Tôm càng có bao tử gồm hai phần, mỗi phần bao tử sẽ phân hủy thức ăn theo cách khác nhau. Chúng cũng có một tuyến tiêu hóa, đôi khi được gọi là gan và ruột kết thúc quá trình tiêu hóa và bài tiết chất thải khi cơ quan này đi từ dạ dày thứ hai đến hậu môn.

Dạ dày đầu tiên của tôm càng được gọi là dạ dày tim. Nó dự trữ thức ăn và cũng tiêu hóa nó một cách máy móc. Bên trong cơ quan là những chiếc răng nghiền thức ăn trước khi đưa thức ăn xuống đường tiêu hóa. Dạ dày thứ hai, dạ dày môn vị, giống với dạ dày của người và các động vật có xương sống khác. Nó tham gia vào quá trình tiêu hóa hóa học, sử dụng các enzym từ tuyến tiêu hóa để phân hủy thức ăn thêm.