Tetras có thể sống trong bát cá không?

Các loại tetra được nuôi làm thú cưng, bao gồm tim chảy máu, dây đen, serpa và tetra chanh, nói chung là không có yêu cầu. Chúng có thể sống trong chậu cá, nhưng không nên.

Tetra thích sống trong trường học và cần nhiều không gian để bơi xung quanh. Một hoặc hai con trong số những con cá này được nuôi trong vựa cá sẽ không phát triển mạnh như mong muốn.

Tetras là loài cá cảnh giác và hòa bình và chúng thích đi học với các thành viên cùng loài và với các loại cá khác có cùng kích thước. Hầu hết cũng thích thảm thực vật trong môi trường sống của chúng.