Thủy tinh có phải là chất dẫn điện không?

Thủy tinh có phải là chất dẫn điện không?

Thủy tinh không phải là chất dẫn điện tốt và được phân loại là chất cách điện không phải chất dẫn điện. Chất cách điện là bất kỳ vật liệu nào không cho phép các điện tử và điện tích di chuyển tự do. Những vật liệu này làm cho dòng điện khó chạy qua.

Ngược lại, vật dẫn là vật liệu trong đó các electron và dòng điện có thể chạy tự do. Các chất dẫn điện điển hình bao gồm kim loại, chẳng hạn như đồng, bạc, vàng, sắt và đồng thau. Các chất cách điện điển hình bao gồm phi kim, chẳng hạn như thủy tinh, cao su, dầu, nước tinh khiết, nhựa và thạch anh. Hầu hết các vật liệu rắn cũng là chất cách điện tốt, bất kể chúng được làm từ vật liệu nào. Điều này là do vật liệu rắn có khả năng chống dòng điện lớn do cấu trúc tinh thể chặt chẽ của chúng.