Tên hợp chất cho SF6 là gì?

Tên hợp chất của SF6 là sulfur hexafluoride, theo Tạp chí Hiệp hội Quản lý Chất thải Không khí. SF6 là một hợp chất do con người sản xuất và nó được sử dụng làm chất điện môi dạng khí trong các thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí .

Tạp chí Quản lý Chất thải Không khí giải thích rằng khi tiếp xúc với điện, SF6 phân hủy thành chất thải độc hại đe dọa sức khỏe của những người tiếp xúc với nó. Các nhà sản xuất công nghiệp được khuyến khích thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để bảo vệ nhân viên của họ khỏi nguy cơ có thể xảy ra. Ngoài ra, SF6 là một khí nhà kính mạnh có khả năng nóng lên toàn cầu nghiêm trọng và nồng độ của nó ngày càng hiện diện nhiều hơn trong bầu khí quyển của Trái đất.