Có bao nhiêu ML trong 1 Cc?

Có 1 mililit trong 1 cm khối. Có tỷ lệ 1: 1 giữa hai đơn vị đo lường, vì vậy chúng có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

Mililit là một đơn vị thể tích trong hệ mét. Nó bằng một phần nghìn lít hoặc khoảng 0,34 ounce chất lỏng. Xentimét khối cũng là một đơn vị thể tích trong hệ mét. Nó tương ứng với thể tích của một khối lập phương có kích thước 1 cm x 1 cm x 1 cm.

Mặc dù mililit đã thay thế việc sử dụng xăng-ti-mét khối trong một số ngành công nghiệp, các ngành y tế và ô tô vẫn sử dụng xăng-ti-mét khối, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, centimet khối được sử dụng để đo liều lượng thuốc tiêm.