Có bao nhiêu panh trong một lít?

Một lít bằng 1 3/4 panh. Lít là đơn vị đo thể tích theo hệ mét, và pint là đơn vị đo thể tích theo hệ Anh; sự khác biệt này gây ra nhu cầu chuyển đổi.

Có ba cách đo khác nhau của một panh: panh đế quốc, panh lỏng của Hoa Kỳ và panh khô của Hoa Kỳ. Pint lỏng của Hoa Kỳ được sử dụng phổ biến hơn pint khô. Một pint hoàng gia, được sử dụng ở Vương quốc Anh, bằng chính xác 568 mililit. Một panh lỏng của Hoa Kỳ bằng khoảng 473 mililit, trong khi một panh khô của Hoa Kỳ bằng khoảng 551 mililit. Một pint được định nghĩa bằng 1/8 gallon. Sự khác biệt giữa pints của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh bắt nguồn từ năm 1824 khi Vương quốc Anh chuẩn hóa các phép đo chất lỏng và Hoa Kỳ tiếp tục sử dụng các phép đo cũ hơn.