Tại sao thực vật lại quan trọng?

Tại sao thực vật lại quan trọng?

Thực vật cung cấp thức ăn cho con người và động vật, điều chỉnh chu trình nước, tạo oxy và cung cấp môi trường sống cho các loài khác. Nếu không có thực vật, cuộc sống trên Trái đất sẽ không bền vững đối với hầu hết các loài, bao gồm cả con người.

Ngoài việc điều hòa vòng tuần hoàn của nước, thực vật còn giúp làm sạch nước trên hành tinh, điều quan trọng để duy trì sự sống. Thực vật và cây cối tạo ra oxy thông qua một quá trình gọi là quang hợp. Sự suy giảm thực vật và cây cối có nghĩa là giảm lượng oxy mà con người và các loài khác cần để thở. Ngoài những điều này ra, thực vật cũng được sử dụng cho mục đích y học. Nhiều loại thực vật có đặc tính chữa bệnh, và một phần tư số thuốc kê đơn đến từ thực vật. Thực vật cũng lưu trữ carbon, một thực tế giúp giữ carbon dioxide khỏi khí quyển.