Ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ là gì?

Ngôi sao lớn nhất được xác định trong vũ trụ đã biết là VY Canis Majoris, một siêu khổng lồ của chòm sao Canis Major, được tính là lớn hơn 1.540 lần so với mặt trời. YV Canis Majoris nằm ở vị trí 5.000 ánh sáng cách trái đất nhiều năm và có lẽ là xa ngôi sao lớn nhất trong thiên hà.

Có thể có nhiều ngôi sao lớn hơn đáng kể trong Dải Ngân hà bị che khuất khỏi tầm nhìn và chưa được các nhà khoa học quan sát. Các lý thuyết mới nhất cho thấy kích thước lớn nhất có thể có của bất kỳ ngôi sao nào trong vũ trụ lớn hơn kích thước của mặt trời tới 2.600 lần.