Tại sao rượu không đóng băng?

Rượu không đóng băng, nhưng ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nước. Rượu nguyên chất đóng băng ở -174,6 độ F, trong khi nước đóng băng ở 32 độ F.

Có vẻ như rượu không đông lại khi cho vào thùng đá thông thường, nhưng điều này là do điều kiện không đủ lạnh. Rượu nguyên chất, hay còn gọi là etanol, đóng băng ở nhiệt độ cực thấp -174,6 độ F, theo Đại học Bang North Carolina. Mặt khác, nước đóng băng ở 32 độ F.

Một chất đạt tới điểm đông đặc khi lực hút giữa các phân tử của nó trở nên đủ mạnh để thắng động năng của các phân tử khi chất đó ở trạng thái lỏng. Sự đông đặc xảy ra khi các phân tử cố định trong một mảng để tạo thành chất rắn.

Rượu đóng băng ở nhiệt độ thấp vì các phân tử của nó ít hút nhau hơn các phân tử trong nước. Có nhiều nguyên tử hydro liên kết với oxy trong nước, làm cho các phân tử trở nên hấp dẫn hơn và chất này dễ đông cứng hơn. Ethanol có đặc điểm carbon liên kết với oxy, kém hấp dẫn hơn, vì vậy nhiệt độ của rượu cần thấp hơn nhiều để lực hút thắng động năng của các phân tử để chất có thể đông đặc.