Ma sát trượt là gì?

Ma sát trượt là gì?

Ma sát trượt hoặc động học là lực cản do hai bề mặt bị ép vào nhau trong khi chuyển động tương đối. Hệ số ma sát trượt là hệ số không có thứ nguyên của lực ép này, dẫn đến lực cản đối với hai bề mặt cụ thể.

Trong kỹ thuật, ma sát trượt xảy ra trong nhiều loại thành phần trượt, chẳng hạn như ổ trục, cam, liên kết và piston trong xi lanh. Ma sát tĩnh là ma sát cần thiết để chuyển động hai bề mặt không chuyển động tương đối.

Hệ số ma sát trượt thường thấp hơn nhiều so với hệ số ma sát tĩnh. Sự khác biệt này có thể được trải nghiệm khi phanh xe trong điều kiện trơn trượt. Nếu bánh xe bị bó cứng, ma sát chính giữa lốp và mặt đất sẽ chuyển từ ma sát tĩnh sang ma sát trượt vì lốp không còn lăn theo tốc độ mặt đất và xe sẽ không giảm tốc nhanh như cũ.

Ma sát lăn xảy ra trong các bộ phận liên quan đến chuyển động lăn như ổ bi, ổ lăn, bánh xe và ổ trục thẳng. Một số thành phần như bánh răng bao gồm sự kết hợp của cả ma sát lăn và trượt.

Tuy nhiên, khi được kiểm tra rất chính xác, tất cả các thiết bị liên quan đến ma sát lăn về mặt kỹ thuật cũng liên quan đến ma sát trượt. Điều này là do tất cả các vật thể lăn đều biến dạng dưới áp lực tiếp xúc, ngay cả khi chỉ ở dạng kính hiển vi, dẫn đến chuyển động trượt ngoài chuyển động lăn.