Năm Trụ cột của Hồi giáo là gì?

Năm Trụ cột của Hồi giáo là gì?

Năm trụ cột của đạo Hồi là tuyên xưng đức tin (Shahadah), cầu nguyện có quy định (Salah), bố thí (Zakat), ăn chay (Sawm) và hành hương đến Mecca (Hajj). Các trụ cột này đang xác định các quan điểm của đức tin Hồi giáo.

Shahadah là một tín ngưỡng của người Hồi giáo. Đó là sự khẳng định cả về thuyết độc thần nghiêm ngặt và về vai trò của Muhammad với tư cách là sứ giả thần thánh của Chúa.

Salah, hay cầu nguyện, là một nghĩa vụ nghiêm ngặt của đạo Hồi. Người Hồi giáo cầu nguyện một mình hoặc theo nhóm năm lần một ngày vào những thời điểm được chỉ định trong khi hướng về thành phố Mecca. Có những lời cầu nguyện được quy định cho bình minh, buổi trưa, giữa buổi chiều, hoàng hôn và buổi tối. Thứ Sáu là một ngày thánh đặc biệt, nơi người Hồi giáo tham dự các buổi lễ đặc biệt.

Bố thí và ăn chay là hai yêu cầu bổ sung của đức tin Hồi giáo. Người Hồi giáo có một hệ thống được thiết lập để quản lý số thu nhập của một người được sử dụng cho mục đích bố thí. Ăn chay diễn ra trong tháng Ramadan. Tháng này có ý nghĩa đặc biệt đối với người Hồi giáo, vì họ tin rằng chính trong thời gian này, Muhammad đã nhận được những tiết lộ về kinh Koran.

Mỗi người Hồi giáo có khả năng phải thực hiện một cuộc hành hương đặc biệt đến Mecca, Hajj, ít nhất một lần trong đời. Cuộc hành hương này cho phép những người tham gia đến thăm những nơi mà Muhammad đã sống và đi bộ trong cuộc đời của mình.