Sa mạc được tìm thấy ở Quốc gia nào?

Các sa mạc được tìm thấy trên khắp thế giới ở các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Chile, Botswana, Namibia, Ấn Độ, Somalia, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Algeria, Libya và Mông Cổ. Tại Hoa Kỳ, các sa mạc Mojave và Sonoran được tìm thấy ở khu vực phía tây nam. Ở phía bắc châu Phi, sa mạc Sahara có diện tích bao gồm hơn 10 quốc gia.

Sahara, rộng 3,5 triệu dặm vuông, là sa mạc lớn nhất. Sa mạc này được tìm thấy ở các nước Tunisia, Algeria, Morocco, Ai Cập, Sudan và Libya. Sahara là một trong những khu vực nóng nhất trên thế giới. Sa mạc Kalahari, có diện tích 220.000 dặm vuông, được tìm thấy ở các quốc gia Botswana, Namibia và Nam Phi.

Sa mạc Ả Rập có diện tích 1 triệu dặm vuông và là một phần của các quốc gia khác nhau trên Bán đảo Ả Rập, bao gồm Ả Rập Xê Út, Yemen và Kuwait. Sa mạc Iran ở Iran và có diện tích 100.000 dặm vuông.

Sa mạc Gobi, rộng 500.000 dặm vuông, nằm ở châu Á, thuộc cả Trung Quốc và Mông Cổ. Sa mạc Taklamakan cũng được tìm thấy ở Trung Quốc. Sa mạc Thar có diện tích 175.000 dặm vuông và là một phần của Pakistan và Ấn Độ.

Các sa mạc cũng được tìm thấy trên các lục địa khác, chẳng hạn như Nam Mỹ và Nam Cực. Hai sa mạc nằm ở Nam Mỹ là sa mạc Patagonian ở Argentina và sa mạc Atacama ở Chile.