Nhắm mục tiêu có phải là thay đổi hóa học không?

Nhắm mục tiêu có phải là thay đổi hóa học không?

Bám màu là một sự thay đổi hóa học xảy ra khi một số kim loại nhất định tiếp xúc với không khí hoặc các nguồn khác. Sự thay đổi, được gọi là phản ứng oxy hóa, là thứ để lại vết xỉn màu.

Màu xỉn thường liên quan đến bạc, nhưng nó cũng có thể được tìm thấy trên các kim loại khác, chẳng hạn như nhôm và đồng.

Đồ bạc, đồ trang sức và bộ phục vụ có xu hướng không bị xỉn màu theo thời gian. Cũng giống như một phản ứng hóa học gây ra sự xỉn màu, một phản ứng khác có thể loại bỏ vết xỉn màu và để lại những miếng bạc trông gần như mới. Hỗn hợp nước sôi và natri bicacbonat là một cách hiệu quả để loại bỏ vết xỉn màu trên các món đồ bằng bạc.