Một số Ví dụ về Khí quyển là gì?

Một số Ví dụ về Khí quyển là gì?

Bầu khí quyển của Trái đất chủ yếu bao gồm nitơ và ôxy với hơi nước chiếm 0,25% khối lượng của khí quyển. Nó có năm lớp: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu, khí quyển và ngoại quyển.

Bầu khí quyển của Trái đất là khí quyển duy nhất trong hệ mặt trời có khả năng hỗ trợ sự sống. Bầu khí quyển của sao Kim chủ yếu là carbon dioxide với những đám mây dày đặc của lưu huỳnh, khiến bề mặt trở nên quá nóng để hỗ trợ bất kỳ dạng sống nào đã biết. Bầu khí quyển của sao Hỏa cũng chủ yếu là carbon dioxide với một lượng nhỏ là argon và nitơ, nhưng nó mỏng hơn nhiều so với khí quyển của sao Kim. Bầu khí quyển mỏng không thể giữ được khí nhà kính, khiến sao Hỏa mát hơn nhiều so với Trái đất.