Nhà khoa học nào đã phát triển mô hình hành tinh của nguyên tử?

Niels Bohr và Ernest Rutherford là những nhà khoa học đã phát triển mô hình hành tinh của nguyên tử, còn được gọi là mô hình Bohr. Năm 1913, Bohr công bố một lý thuyết, dựa trên lý thuyết trước đó của Rutherford.

Trong nghiên cứu của Rutherford, ông tuyên bố nguyên tử bao gồm một hạt nhân mang điện tích dương với các electron mang điện tích âm trên quỹ đạo xung quanh nó. Bohr đã mở rộng lý thuyết đó và đi đến kết luận rằng các electron di chuyển trong quỹ đạo lớn hơn. Các quỹ đạo bên ngoài chứa nhiều electron hơn các quỹ đạo bên trong và các quỹ đạo bên ngoài là những gì xác định các tính chất hóa học của nguyên tử. Ông cũng nói rằng các nguyên tử phát ra bức xạ khi một electron nhảy từ quỹ đạo bên ngoài vào quỹ đạo bên trong.