Người theo đạo Hindu tin vào điều gì?

Người theo đạo Hindu tin vào điều gì?

Theo Sự kiện Tôn giáo, những người theo đạo Hindu tin vào nhiều thứ khác nhau, chủ yếu liên quan đến thần thánh của họ và những gì họ coi là bản chất tuần hoàn của vũ trụ. Người theo đạo Hindu cũng tin rằng tất cả cuộc sống đều thiêng liêng và cần được đối xử với sự tôn trọng và tôn kính.

Nhiều tín ngưỡng mà người theo đạo Hindu bắt nguồn từ các văn bản tôn giáo của họ, kinh Veda, là những văn bản cổ được các thầy tu Hindu giải thích. Niềm tin chính của Ấn Độ giáo là vào một đấng toàn năng tồn tại trong mọi thứ, người được cho là đã tạo ra thực tại. Sự tồn tại của thực tại này được gọi là Brahman, và tất cả các vị thần mà người Hindu tôn thờ đều tồn tại trong Brahman. Bởi vì điều này, không rõ liệu Ấn Độ giáo là một tôn giáo độc thần hay đa thần. Bất kể người theo đạo Hindu tin vào nhiều vị thần khác nhau và tôn thờ chúng thông qua các nghi lễ, bí tích và lòng sùng kính cá nhân.

Người theo đạo Hindu có bốn đối tượng thuê trung tâm: Pháp, hoặc thực hiện mục đích của một người; Artha, hay sự thịnh vượng; Kama, hoặc ham muốn, tình dục, sự thích thú; và Moksha, hay sự giác ngộ. Mục tiêu lý tưởng của cuộc sống theo đạo Hindu là tìm kiếm bốn mục tiêu này.

Người theo đạo Hindu cũng tin vào bản chất tuần hoàn của vũ trụ. Họ tin rằng vũ trụ trải qua các chu kỳ sáng tạo, bảo tồn và tan biến, và cuộc sống của con người không ngừng chuyển động qua các vòng luân hồi. Cuộc sống của con người cũng bị chi phối bởi nghiệp, quy luật mà người theo đạo Hindu tạo ra số phận của họ thông qua lời nói, suy nghĩ và hành động của họ. Karma xác định vị trí của người Hindu sau khi đầu thai.

Người theo đạo Hindu cũng tin rằng không có một tôn giáo nào dạy con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi và tất cả chỉ đơn giản là các khía cạnh của Chúa và vũ trụ.