Tháng nào được coi là mùa hè ở Brazil?

Tháng nào được coi là mùa hè ở Brazil?

Mùa hè ở Braxin bao gồm các tháng 12, 1 và 2. Điều này là do Braxin nằm dưới đường xích đạo ở Nam bán cầu. Trong những tháng này, bán cầu Nam nghiêng về phía mặt trời, trong khi bán cầu Bắc nghiêng khỏi mặt trời và trải qua mùa đông.

Brazil nằm ở khu vực phía đông của Nam Mỹ. Đây là quốc gia lớn thứ năm trên thế giới theo diện tích và lớn nhất ở Nam Mỹ. Tính đến năm 2014, dân số Brazil vào khoảng 202.656.000 người, là quốc gia có dân số lớn thứ sáu trên thế giới. Brazil có chung đường biên giới với tất cả các nước Nam Mỹ ngoại trừ Ecuador và Chile. Thủ đô của nó là Brasilia và ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Đào Nha.