Những tháng mùa hè là gì?

Những tháng mùa hè là gì?

Ở bán cầu bắc, các tháng mùa hè được coi là tháng 6, tháng 7 và tháng 8; tuy nhiên, ở Nam bán cầu, các tháng mùa hè là tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Ở bán cầu bắc, mùa hè kéo dài từ ngày 20 hoặc 21 tháng 6 đến ngày 21 hoặc 22 tháng 9 hàng năm.

Tháng 6, tháng 7 và tháng 8 được các nhà khí tượng học và những người Mỹ điển hình coi là những tháng mùa hè vì ba tháng này có những ngày ấm nhất và dài nhất trong năm. Ở những vùng có khí hậu ấm hơn ở Hoa Kỳ, các gia đình dành nhiều thời gian vào mùa hè tại các hồ bơi và chơi bóng chày. Trẻ em theo lịch học chín tháng thường được nghỉ học trong tháng 7 và hầu hết tháng 6 và tháng 8.